Advent u Hotelu Kompas u Dubrovniku

Naručitelj: Hotel Kompas
Tema: Advent u Dubrovniku
Idejno rješenje i božićna scenografija: Mirela Lela Mikšić
Izrada dekoracija i postava borova i dekora: Lela Design team
Foto: Sanja Jagatić
Lokacija: Hotel Kompas u Dubrovniku