Dizajn VIP šatora, Hrvatski skijaški savez

Naručitelj: Hrvatski skijaški savez
Tema: Dizajn i dekoracije VIP šatora za Snow Queen Trophy
Dizajn šatora: Lela Design
Izrada i postava dekoracija: Lela Design