Scenografija događaja, Schneider Electric

Naručitelj: Schneider Electric
Tema: Domjenak za partnere
Idejno rješenje i scenografija za poslovni event: Lela Design
Izrada i postava cvjetnih dekoracija: Lela Design
Lokacija: Zagreb
Fotograf: Barbara Tursan